Information Svågadalen


Angående markfiber ...ca 98% av alla berörda nu helt klara (2024-05-27)
resterande arbetas på för fullt.


Angående Ellevio markkablar Norrhavra - NorrbergHuvudkabelförläggning nästan klar (2024-05-27)
Borrning under väg pågår därefter följer
färdigställande av elstationsskåp och grävning till abonnenter.
Därefter följer inkoppling av ny el, samt rivning av stolpar och luftledningar.


Paketutlämning hos Handlaren i Ängebo ?


Nu en verklighet !!!
Turistfolder Svågadalen 2024

Länk till foldern