Hem Leder översikt


Vandringsled
Stråsjö Rastplats - Hävlungen -
Nilspelles - Stråsjö Rastplats

Leden är inte rensad efter vårblåsten,
noterat (2021-06-22)


Länk vägbeskrivning/ karta


Vandring från rastplats Stråsjö Svartsjövägen. (Karta ref.1) Leden går i början över en åker i en kohage fortsätter i en brant utförsbacke över en bro vid Svartån följer sedan genom ett buskage vidare något svagt uppför i skiftande skog går bitvis efter en rågång genom ungskog ut på en skogbilväg "Kullvägen". Följer skogsbilvägen ca 50 meter viker av till höger går genom gallrad halvvuxen blandskog i svag sluttning ut på en gammal hästkörväg.Fin vandring, passerar några sankmarker och i kanten av en myr "Kammyren" följer sedan en gammal vinterbilväg över en myr till "Campingmyra " efter ca 300 m kommer man fram till Västra Hävelungen. Fortsätter sedan genom lite sankmark tar till vänster ut mot Östra Hävelungen till vänster på en kulle ser man en stuga dock ej tillgänglig för allmänheten. Leden följer Hävlungsbäcken i bitvis i brant nedförslut över en bäck upp på Trollbersdalsvägen följer vägen ca 1,5 km.Viker av till vänster på en gammal skoterled går förbi där Gammalvallen / Stråsjövallen en gång låg , vidare följer leden mellan två berg Trollsberget till vänster Åsboberget till höger. Lätt vandring på stig genom gallrad skog efter ytligare ca 600 m passera vi en bro sedan över en väg "Kullvägen" går vidare i liknande natur kommer fram till Nilspelles "Nirspelles" (Karta ref. 2)Ledens längd ca 12 km, sedan går man vidare tillbaka över Österstråsjö
till startplatsen , totalt ca 15 km